Friday, November 17, 2006

sows!! 1 week nalang at matatapos na ang "community immersion" nmen!! *claps* well, sobrang nagenjoy ako, pwera na nga lang sa "init"!! hahah!! i enjoyed the company of my new classmates.
here are the captured moments!!
wohooo!!

No comments: